Een manier van ZIJN voor ouders (SANE)

Een manier van ZIJN voor ouders

Soms is de omgang met kinderen best pittig. Het kan je overweldigen en gevoelens van onmacht, frustratie en boosheid oproepen. De principes van SANE kunnen je helpen om je eigen emoties te reguleren en in verbinding te blijven met je kind. Als je kind zich verbonden en begrepen voelt is de kans groter dat jullie samen door lastige momenten kunnen bewegen.

SANE staat voor Speelsheid, Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie. Het is een manier van denken, voelen, communiceren en gedragen die erop gericht is kinderen zich veilig te laten voelen. Het is niet de bedoeling om het stapsgewijs te doorlopen. Maak de principes eigen, oefen ermee en gebruik ze door elkaar, afgestemd op de situatie.  Het gaat verder dan communicatie vaardigheden. Het is eerder een manier van ZIJN.

S – Speelsheid

Dit is een van de eerste dingen die verdwijnt als we het gedrag van kinderen als lastig ervaren. Maar juist humor en luchtigheid kan zo helpend zijn in dergelijke situaties. Vervang je strenge stem voor een speelse toon. En maak tijd voor plezier, wat kan zorgen voor verandering in emoties en sfeer.

A – Acceptatie

Niet al het gedrag hoef je te accepteren. Wat je wel kan accepteren zijn de gedachten, gevoelens, wensen en behoeften die je kind  probeert duidelijk te maken. Onderdruk je eigen neiging om te overtuigen, uitleggen of oplossen. Erkenning voor de dingen waar je kind mee worstelt is wat je kind nodig heeft.

N – Nieuwsgierigheid

In plaats van aan te nemen dat je weet wat er aan de hand is kan nieuwsgierigheid je helpen om situaties te onderzoeken. Met een open houding op onderzoek uit gaan. Wat zit er onder het gedrag van je kind? Wat is er mogelijk aan de hand? Met een open nieuwsgierige houding kom je veel meer te weten.

E - Empathie

Empathie houdt in dat je je inleeft in het perspectief van je kind, dat je meevoelt en de gevoelens en ervaringen serieus neemt. Je kind voelt zich geliefd en begrepen als je empathie toont. Hij wordt niet gestraft of aan zijn lot over gelaten met zijn gevoelens. Als je kind zich begrepen voelt, zullen emoties sneller door het lichaam gaan en zullen ze sneller losgelaten worden.Dit is het eerste artikel in een reeks van vijf artikelen. De andere artikelen vind je hieronder.

Deel 2: De S van Speelsheid (SANE)

Deel 3: De A van Acceptatie (SANE) 

Deel 4: De N van Nieuwsgierigheid (SANE)

Deel 5: De E van Empathie (SANE)

Reactie plaatsen