Ouders begeleiden naar Verbindend Ouderschap

Driedaagse training

Hey professional, wil jij ouders leren begeleiden en ondersteunen om op een meer verbindende manier om te gaan met het gedrag en de emoties van hun kinderen? Dan is deze training voor jou!

  Ouders hebben over het algemeen 2 vragen: 

  “Doe ik het goed?” en “Hoe kan ik mijn kind begrijpen en helpen?”

  Dat nemen we als uitgangspunt om te kijken wat het van jou als professional vraagt in het contact met ouders.

  Aansluiten, erkenning en begrip zijn essentieel en voor veel professionals bekend, maar voor ouders vaak niet. Hoe sla je de brug tussen jouw kennis en de dagelijkse praktijk?

  In onze driedaagse training ‘Ouders begeleiden naar Verbindend Ouderschap’ gaan we hiermee aan de slag. We nemen je mee in een aantal theoretische modellen rond gedrag, emoties, behoeften en de werking van het brein, zodat je deze zelf ook kan overbrengen naar ouders.

  Daarnaast gaan we concreet in op de eigenheid van het werken met ouders. Wat zijn hierbij de uitgangspunten? Wat is de basishouding? Wat zijn de valkuilen?

  Om jouw toolkit goed te vullen gaan we ook uitgebreid oefenen en zelf ervaren. Zo wordt de kennis omgezet in de praktijk en krijg je meer vertrouwen in het zelf toepassen van de technieken.

Trainers:

Anky De Frangh & Kimberley Roerdink

Niveau:

HBO(+)


Accreditatie:

SKJ accreditatie - 23 punten

Aantal deelnemers:

maximaal 16 deelnemers

Data & Locatie:


7 mei, 14 mei &  28 mei  (9.30u - 16.30u) | Den Hout in Noord-Brabant (Nederland)

Kosten:

725,- (inclusief BTW). Met digitale literatuurmap, notitieboekje, koffie, thee, water en vegetarische lunch.

De deelnemers uit de eerste groep delen graag hun ervaring!

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Met plezier 4 onderweg om jullie training te volgen

Wij begeleiden alleenstaande moeders op verschillende levensdomeinen, maar botsen vaak op wachtlijsten voor ondersteuning/hulp in functie van de kinderen.

Aangezien wij geen pedagogen of psychologen zijn, hebben wij geen tot weinig expertise. Buiten buikgevoel en mijn eigen ervaring als mama hadden wij weinig tools.Dankzij de training kunnen we nu echt concreet aan de slag. Verder was het ook erg boeiend om bij jezelf stil te staan als hulpverlener. Ik denk dat wij dit in het werkveld veel te weinig doen.Wij proberen jullie kennis nu op een zeer laagdrempelige manier over te brengen naar onze moeders.


Bedankt voor het creëren van een veilige omgeving, waar iedereen zichzelf kon zijn.

We maken sowieso reclame 😉


Josje & Naomi | casemanagers VOLT (begeleiding van alleenstaande moeders in armoede)

Ms. Nameless
Add Your Stars
Fijne sfeer en heel bruikbare tools

Dit jaar heb ik voor het eerst op een school een ouderavond verzorgd over kinderen en zelfvertrouwen. Dit was voor 70 ouders en ik heb ervan genoten. Het lijkt mij leuk om nog meer met ouders te gaan doen (trainingen en cursussen), daarom leek mij de driedaagse training Ouders begeleiden naar Verbindend Ouderschap een mooie aanvulling op de tools en achtergrond die ik al heb.


Met veel plezier heb ik meegedaan aan de training. Kimberley en Anky zijn professionals die hun kennis goed kunnen overbrengen. De achtergondinformatie en tools verkregen uit de training kan ik heel goed gebruiken en inzetten in mijn praktijk. Alles is gedocumenteerd in een digitale map, zodat ik altijd kan terugkijken en documenten kan uitprinten voor gebruik in mijn praktijk. Heel fijn.  


Er was gedurende de drie dagen een fijne sfeer, waardoor de oefeningen goed tot hun recht kwamen. Kortom een waardevolle aanvulling op alles wat ik al in mijn rugzak heb.

En tot slot niet te vergeten waren de dagen goed verzorgd met lekkers en een heerlijke lunch.


Dit alles heb ik vandaag nog met mijn intervisiegenoten gedeeld. Ik kan deze training zeker aanbevelen aan professionals.


Esther | Integratief Kindertherapeut

Ms. Nameless
Add Your Stars

Zoveel bewuster van mijn houding naar ouders

Ik was op zoek naar extra tools en handvatten tijdens ouderbegeleiding. Hier zijn Kimberley en Anky alvast in geslaagd. Ik heb een duwtje in de rug gekregen om meer actief en ervaringsgericht met ouders aan de slag te gaan. Het meest waardevolle voor mij was echter dat de driedaagse ervoor gezorgd heeft dat ik heel bewust stil stond bij mijn houding naar ouders toe en de manier waarop ik mijn begeleidingen/werking algemeen vorm wil geven. Met hun enthousiasme, authenticiteit en openheid, creëren Kimberley en Anky een heel veilige en gezellige sfeer binnen de groep. Het bleef niet bij het louter overbrengen van theorie, maar er werd vooral ervaren, gevoeld en geoefend. Ze vragen actief naar feedback van de groep om zo aan ieders noden te kunnen voldoen. Een echte aanrader dus (de toplunch is zeker ook een pluspunt 😉)!


Ik heb zo genoten van de driedaagse en ik denk dat ik niet de enige was. Jullie zijn echt wel gemaakt voor het geven van trainingen en jullie zijn een perfect duo!


Emelie | Kinder- en jeugdpsycholoog

Ms. Nameless
Add Your Stars

Deze training is voor professionals die:

 •  ouders willen helpen om meer afgestemd en verbindend te gaan opvoeden.
 •  ouders willen helpen om door een andere lens naar hun kind te leren kijken.
 •  meer vertrouwen willen krijgen in het werken met ouders.
 •  vaardiger willen worden om ouders voor wie dit perspectief heel nieuw is, of die er twijfels over hebben, te begeleiden.
Inschrijven


Wat levert het je op?

Een gevulde toolkit met kennis en vaardigheden zodat jij ouders met meer vertrouwen kan begeleiden.

"Ik ben erg blij dat ik me heb ingeschreven voor deze driedaagse training. Om mijn kennis over verbindend ouderschap uit te breiden en dit op een effectieve manier aan ouders in mijn kindercoachpraktijk uit te leggen, heb ik besloten om deel te nemen aan deze training. Sinds ik de training heb gevolgd, heb ik al veel van de geleerde technieken kunnen toepassen tijdens mijn sessies. De training biedt methoden om ouders te helpen de gevoelens en het brein van hun kinderen beter te begrijpen, en ik gebruik deze nu volop in mijn praktijk. Ik merk dat ouders helemaal meegaan en hun perspectief veranderen of de aangereikte technieken zelf toepassen.


De sfeer tijdens de training is heel plezierig, zonder een schoolse indruk. Met humor en vertrouwen is het aangenaam om naar hen te luisteren, en je hebt meteen het gevoel alles zelf te willen toe te passen. De training bood een goede balans tussen theorie, humor, oefeningen en pauzes.


De inclusieve maaltijden dragen bij aan een extra connectie in de groep. Iedereen eet gezellig samen aan tafel, er wordt gebabbeld, ideeën uitgewisseld en er is ruimte voor gesprekken over het persoonlijke leven. Kimberley en Anky zitten gezellig mee aan tafel, wat het nog fijner maakt.


Voor mij had de training alleen al vanwege de gezelligheid langer mogen duren. Maar ook omdat het heel interessant is, je wilt gewoon alles weten. Mocht je nog twijfelen om je in te schrijven, kan ik alleen maar aanraden om het te doen! Het is niet alleen een enorme verrijking op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak."

Inge - Kindercoach

Ik schreef me met veel zin in voor de driedaagse training. Anky en Kimberley zijn beide erg gepassioneerde vrouwen met veel 'know how', ervaring en wetenschappelijk correcte kennis. Ze brengen hun vaardigheden en tips op een zeer aangename manier over met onder andere ervaringsoefeningen en oefeningen waarin we als hulpverlener, maar ook als ouder uitgedaagd worden kritisch te kijken en denken. De training is een zeer fijne manier om je te laten onderdompelen in verbindend opvoeden en hoe dit zelf in de praktijk te hanteren en correct over te brengen naar ouders, als ook hen hierin te begeleiden en ondersteunen - met vooral ook veel mildheid en menselijkheid. Een vervolg opleiding / supervisie met ruimte voor 'in diepte casus besprekingen' lijkt me ook interessant. Hun kijk lijkt me hierbij zeer waardevol. 

Bedankt! 

Karlien - Psycholoog / Gedragstherapeut

Ik werk in de Opvoedingswinkel Mechelen en ik was vooral op zoek naar een (theoretisch) kader om met de ouders in gesprek te gaan. Ik wou ook andere professionals ontmoeten en horen wat hun ervaringen/werkwijze/struikelblokken zijn in het werken met ouders.


Ik sta nu nog steviger en meer zelfverzekerd in mijn schoenen tijdens oudergesprekken omdat ik weet dat wat ik overbreng onderbouwd is. Jullie hebben ons heel mooi (visueel) materiaal aangereikt wat ook zeer fijn is om te gebruiken tijdens de gesprekken. Ik heb ook nieuwe zaken bijgeleerd. En tenslotte heeft de training mij heel erg geïnspireerd en nog meer goesting gegeven om met opvoedingsondersteuning bezig te zijn.


Wat mij betreft werd de inhoud duidelijk overgebracht met voldoende humor 😊 De veilige sfeer en het gevoel dat wij eerlijk en onszelf mochten zijn tijdens de training maakten dat ik met plezier naar de training kwam en mij zeer goed voelde in de groep.


Ik zou de training aanraden omdat jullie concrete tools en een duidelijk kader aanreiken voor oudergesprekken. Maar ook omdat het waardevol is om ervaringen uit te wisselen met andere professionals.


Karlien - Opvoedwinkel (vergelijkbaar met Centrum Jeugd en Gezin in Nederland)

Kimberley Roerdink

Hai, Kimberley hier! Ik ben opgeleid als psycholoog en gezinstherapeut. In mijn rol als professional heb ik veel opleidingen gevolgd om mijn schatkist te vullen. Inmiddels heb ik meer dan 13 jaar ervaring binnen de jeugdzorg en GGZ. Altijd is mijn focus gezinsgericht geweest. De laatste jaren richt ik mij voornamelijk op het begeleiden van ouders en professionals. Ook ben ik moeder van drie heerlijke kinderen, waar ik iedere dag van mag leren. Zij laten mij ervaren hoe het is om alle theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
Driedaagse Ouders begeleiden

Anky De Frangh

Hey, ik ben Anky. Ik ben 14 jaar geleden afgestudeerd als Master in de klinische psychologie. Ondertussen ben ik ook gedragstherapeut én mama van 2 fantastische en avontuurlijke jongens. Vlak na mijn afstuderen als psychologe lag mijn focus op het begeleiden van kinderen, maar al snel werd die uitgebreid naar het hele gezin en de laatste jaren begeleid ik vooral ouders. Daarnaast ondersteun ik ook professionals in het anders kijken naar en omgaan met het gedrag van kinderen. 

Vul het formulier in om je in te schrijven! Twijfel je of heb je vragen? Laat het ons dan weten.